Nokian toimenpiteet pe 20.4.2012 jälkeen

Nokian pitäisi tehdä seuraavaa keväällä 2012:

 1. Nokian pitää ensin itsenäistyä. Ensin taustalla toteutetaan omat Meego/Meltemi/Symbian-käyttöjärjestelmät, sitten huolellisesti valmisteltu konflikti Microsoftin kanssa, vallanotto, haastaminen. Konflikti tarkoittaa eturistiriitaa, kun Nokia aloittaa oman käyttöjärjestelmän ja -liittymän toteutuksen
 2. Nokia johtamaan omaa TAIC-SIMO -mallin (suomeksi, englanniksi) mukaista liiketoimintaa. Osingon sijaan 750 milj. euron yritysostoja ja palvelukehitystä (ks. kohta 19)
 3. Uusien teknologioiden laitteiden suunnittelu ja tuotanto. Koko teknologia-ala on täynnä mahdollisuuksia (Search, SOM, VR/AR/AI, 3D, contextual services, MIST UI…)
 4. Nokiaan tarvitaan johtaja, jolla on missio. Steve Jobs asetti intohimollaan merkkipaalut, jotka Applessa toteutettiin. Kirja ”Uusi Nokia käsikirjoitus, 8.4.2010, Juhani Risku)  ja Nokian palindromipäivänä 11.2.2011 julkaistu kirjanen “Nokia Rescue Booklet” (ladattava PDF) sisältävät vision, mission ja listauksen toimenpiteistä. Näiden kirjoittaja on sopiva toteuttamaan Nokian uudistumisen, koska hänellä on visio ja intohimoa
 5. Nokia tarvitsee johtoonsa luovan ja voimakastahtoisen henkilön, joka on teknologia-, Internet-, media- ja järjestelmätoimintojen ammattilainen. Tämä henkilö visioi, suunnittelee ja johtaa TAIC-SIMO -mallin (suomeksi, englanniksi) mukaista liiketoimintaa luovana johtajana (CCO Chief Creative Officer)
 6. Nokiassa on syvennettävä irtisanomisia seuraavasti: jokainen henkilö, jolla ei ole sopivaa Internet-, media- tai muotoilukoulutusta, -kokemusta ja todistettuja tuloksia näiltä aloilta, irtisanotaan heti ja ilman mitään kompensaatiota (siihen ei ole enää varaa). Tällaisia irtisanottavia on Nokiassa suorittavassa portaassa noin 15000 ja EVP-tasolla 9 henkilöä, SVP-tasolla noin 30, VP-tasolla noin 200 ja director/head-tasolla noin 1500. Tulevassa vuoden 2012 hallituksessa on Nokian liiketoiminnan kannalta epäpäteviä jäseniä on kahdeksan (8). Yksi tärkeimmistä irtisanottavista on Mary MacDowell (viimeisimpiä HP:n ns. johtaja-lattiakanalan tuotoksista yhä jäljellä Nokiassa). Hän ei ole kyennyt pitämään huolta Symbianin merkityksestä Stephen Elopin aikana, eikä siis ole puolustanut Nokian tärkeintä liiketoiminnallista varantoa [Mary McDowellin aiempi CV: HP remnant with worst track record at Nokia leading Enterprise Solution ES failure and closing doors in US; Nokia Chief Development Officer 2007-2010 when all competitors developed killer solutions and products like iPhone, iPad, iTunes, AppStore, Android, Google Maps, Street View, Bada, Galaxy S2… and Nokia was pompously ”leading the markets”].
 7. Toimipisteiden lakkautus seuraavasti: A) Salosta kaikki R&D pois (liian periferiassa, ei päteviä SVP/VP/director -tason johtajia). B) Lontoon Nokia Designin alasajo (ei ole kyennyt tuottamaan vusina 2003-2012 mitään merkittävää Nokian liiketoimintaan, Lontoon toimipistettä pidetään palkintopaikkana, prinsessoituneena ja arroganttina ”parempien perheen lasten” tukikohtana, kelvoton VP/director -tason johtajisto). C) NHO:n eli Nokian pääkonttorin R&D:n pääosittainen alasajo (Nokian heikoin ja vaikeimmin johdettava yksikkö, miniexecutive -asenne kaikilla junior specialistista SVP/VP -tasoille, kontekstuaalisten bimbojen tiivistymä). D) Nokian tutkimuskeskusten (NRC) nopea optimointi. Tutkimuskeskuksia on liikaa ja ne ovat liian hajallaan, mistä syystä niiden johtaminen on mahdonta nykyisille johtajille. Välittömästi lakkautettavat NRC:t ovat: Bangalore, Berkeley, Cambridge (UK ja US), Helsinki (Ruoholahti), Lausanne, Nairobi, Shenzhen ja Tampere. E) HR-organisaation ulkoistaminen johtajineen (jäljelle manager-tasoinen tilaajaorganisaatio). F) Forum Nokian alasajo (kohta 7). G) Markets -organisaation puhdistus ja pienentäminen 50 %:lla (markkinointiin tilaajatiimi, markkinoinnin ulkoistaminen, mutta ei omilla irtisanottavilla). H) Services-osan lakkautus  Devices & Services -liiketoiminnoista (Services kuuluu Microsoftille, koska kaikki rakennetaan Windowsin päälle). I) Navteqin jäädyttäminen, kuluttaa resursseja eikä tuota differoitumista Nokialle ja Microsoftille (resurssien jäädyttäminen Navteqista, haitta pieni, koska se on jo alaskirjattu)
 8. Tampereen ja Oulun R&D:n vahvistaminen, sillä niissä on parasta ja ahkerinta insinööri- ja innovaatiotoimintaa. Tampereen ja Oulun yksiköissä irtisanomistarve vain 40 %. Rekrytointia on lisättävä aloille, jotka ovat Nokiassa heikkoja (TAIC-SIMO -mallin mukaiset alat)
 9. Nokia Developer -organisaation alasajo (entinen Forum Nokia). Kehittäjätuki ei ole Nokian puolesta enää tarpeellista, koska sen taidot ja ymmärrys on rakennettu S60-alustan eli Symbianin ja C++:n ympärille. Pääosa työntekijöistä on pelkiä statisteja ilman mahdollisuutta toimia Windows-ympäristössä Microsoftin ja kilpailutilanteen edellyttämillä tasoilla. Microsoft hoitaa ns. developerit omalla taitavalla tavallaan
 10. Nokian uuden hallituksen kolme tärkeintä roolia ovat ankara muutosjohtaja, kova finanssihenkilö ja systeemisen mallin ymmärtäjä (TAIC-SIMO, Riskun malli) eli Karvinen–Stadigh–Mickos -ketju ja heidän vallanotto muilta hallituksen jäseniltä.
 11. Nokiaan perustetaan New Leadership Team, joka toimii nykyisen johtoryhmän yläpuolella ja hallituksen ja omistajien valtuutuksella. Leadership team vastaa Risku Consortium -suunnitelmaa ja se voi astua toimiin 15-20 henkilön voimin toukokuussa 2012
 12. Nokiaa ei (EI) pilkota, sitä pienennetään. Jokainen osa tarvitaan tai niistä ei saada riittävää hintaa markkinoilla. Patentteja ei saa myydä, sillä ne ovat perusta oman käyttöjärjestelmän tekemiselle ja ne tuottavat 0,5 mrd €/vuosi. Navteqin arvo ja merkitys ovat pienentyneet kymmenesosaan, kilpailevia vaihtoehtoja liikaa. NSN kannattaa myydä, jolloin yksi harvoista ostajaehdokkaista on Huawei. Sen tarvitsee maksaa NSN:sta viimeisen vuoden kirjanpidollisen tappion verran
 13. Nokia Designista jokainen kouluttamaton epäpätevä henkilö pois ilman kompensaatiota (siihen ei ole varaa)
 14. Irroittautuminen Microsoftista kohdan 1 konfliktin myötä. Nokian itsenäistyminen on johtajiston (hallitus, johtokunta, SVP/VP –tasot) tärkein strateginen haaste ja toimenpide. Se edellyttää uutta visiota ja suunnitelmaa, jota nykyinen johto ei kykene tekemään. Ongelmaksi muodostuu hallituksen, johtokunnan ja SVP/VP –tasojen kuollut paino, eli ”vanhan liiton” muutosvastarinta
 15. Liittoutuminen kolmen uuden osapuolen kanssa (Risku jättää nimeämättä, koska asia on Case sensitive ja Risku Consortiumin omaisuutta)
 16. Nokia Rescue Booklet”-suunnitelman nopea päivitys, tällä kertaa Nokian sisällä ja asianmukaisesti johdettuna
 17. Nokiassa on lisättävä uutta rekrytointia aloille (ks. kohta 8), jotka ovat nyky-Nokiassa heikkoja (eli TAIC-SIMO -mallin mukaiset alat): design, UXD, alan teknologia, media, kommunikaatio, draama, johtaminen. Suomessa muotoilukoulutus, käyttäjäkeskeinen tutkimus- ja koulutus, johtajakoulutus- ja -professuurit ovat saaneet osoittaa Nokiassa kaiken, mitä niillä on tarjottavanaan, olisi tärkeätä arvioida niiden rahoituksen välitöntä lopettamista ja siis yliopistolaitosten alasajoa
 18. Omistajien esiinmarssi. Omistajien, investointipankkien ja salkunhallintayhtiöiden (Controlling Shareholders) tärkein toimi on valtuuttaa Karvinen–Stadigh–Mickos -ketju ja New Leadership Team toteuttamaan Nokian uusiutuminen ja ylösajo. Tällä toimenpiteellä omistajatahot mahdollistavat omaisuusmassan säilymisen ja kasvun
 19. Yhtiökokous 2012: Osinkoa 0,20 euroa/osake ei jaeta, sillä siihen kuluva 750 milj. euroa tarvitaan yhtiön uudelleenorganisointiin.

Nokia on mahdollista saada nousuun em. asioilla, jolloin siitä tulee menestyksekäs yhtiö. Tähän on aikaa vielä tämä vuosi, mutta ehtona on jokaisen 1. – 19. kohdan täydellinen toteutus.

Nokia voidaan pelastaa vain kovin ottein, jossa liiketoiminnan lakien mukaisesti jokainen virheen tehnyt johtaja eliminoidaan selityksittä. Tässä sovelletaan Steve Jobsin puhetta ”Talkkarin ja varajohtajan ero” (”Difference Between the Janitor and the Vice President”). Siinä on ajatuksena, että ”… jossain talkkarin ja pääjohtajan välissä selityksillä ei ole merkitystä. Epäonnistumisille ei sallita selityksiä. Olet nyt vastuussa kaikista virheistä mitä tapahtuu, eikä silllä ole merkitystä, mitä sanot”.

Juhani Risku: Screen business model, trends, winners and losers: Samsung-LG-Sony-Apple-Huawei-Nokia-Fujitsu-Panasonic-Outsiders. Juhani Risku Ivalo architect

Kaavio Media Screen -trendit, voittajat ja häviäjät (koko artikkeli). Medianäytöt ovat teknologinen ratkaisu esittää kuluttajalle kaikki mahdollinen mediasisältö kuten webbi-sivut, aikakauslehdet, Youtube-videot, pitkät elokuvat, tekstitiedostot, valokuvat, ATK-työskentelyn näkymät ja nettipuhelut. Pärjätäkseen markkinoilla, menestyksekkäimmät yhtiöt valmistavat kaikkia näyttökokoja aina pienestä puhelimesta tablettien ja tietokoneiden kautta televisioihin. Samsung ja Apple ovat menestyksekkäimmät Screen-yhtiöt. Nokialla puolestaan on yksi pikkuriikkinen näyttökoko kilpailussa täyden tarjonnan yhtiöitä vastaan. Näin ZTE on myös ohittanut Nokia, koska heillä on jo tablettitietokone.

________________________

Yllä oleva teksti on erittäin pehmeää, ystävällistä ja huolta pitävää verrattuna ostamatta jättävän asiakkaan ”puheeseen” jonka hän tekee passivisesti hylätessään yhtiön tuotteineen ja brändeineen. Yllä oleva teksti on satojen miljoonien eurojen arvoista ja yhtiön romahduksen estävää. Nokian ylimmän johdon Round Tablessa on itketetty SVP- ja VP-surkimuksia, tässä tekstissä heidät vain eliminoidaan.

20.4., 19.4. ja 13.4. 2012,  Juhani Risku, Högfors

Mainokset
Kategoria(t): Bisneskritiikki, Johtamisen kritiikki, Nokia Criticism, Työ Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.