Arkkitehtuurin määrittely

Arkkitehtuurin määrittely edeltää arkkitehtuurin kritiikkiä. Alla Juhani Riskun arkkitehtuurin määrittely.

Risku architecture

Juhani Riskun arkkitehtuurin määritelmä:

Arkkitehtuuri on luontoa täydentävän, esikuvattoman, ainutkertaisen ja ihmistekoisen alkuasumuksen konseptointia, luonnostelua, suunnittelua ja rakentamista toteuttaen käsitteiden arkhi [αρχι- (archi-)] ja tekton [τεκτων (tekton)] ylintä rakentamistaitoa niin idean, tarkoitteiden, suunnittelun kuin rakentamisenkin osilta.

Määritelmän mukainen alkuasumus mahdollistaa ihmiselle eettisesti, eroottisesti, henkisesti ja toiminnallisesti vapaan, vastuullisen ja intohimoisen elämän.

Muu professiota edellyttävä ja taidentava rakentaminen on rakennustaidetta, taiteilua rakennuksilla, tai prosessirakentamista eli lämpimän sisätilan tuottamista. Arkkitehtuuri on elämää edistävää, rakennustaide on elämää viihteellistävää ja prosessirakentaminen on elämää ylläpitävää rakentamista. Elämänvastaisuutta palveleva rakentaminen on väkivaltarakentamista.

Määritelmässä arkkitehtuuri toteuttaa seuraavia ehtoja:

 1. Arkkitehtuuri toteuttaa ihmisen ylintä eettistä, eroottista, henkistä ja toiminnallista vapautta ja vastuuta
 2. Arkkitehtuurilla on aina jotain pyhitettävää
 3. Arkkitehtuuri edistää elämää
 4. Arkkitehtuuri on ihmistekoisuuden ylintä tasoa (αρχι)
 5. Arkkitehtuuri on ainutkertaista
 6. Arkkitehtuuri syntyy täydellisenä (arkkitehtuuri on kvanttisuure)
 7. Arkkitehtuuri on pyyteetöntä
 8. Arkkitehtuuria tehdään lahjaksi
 9. Arkkitehtuuri on ehdotonta (synnyn vääjäämätön ehdottomuus)
 10. Arkkitehtoninen teos on aina enemmän kuin mitä tekijä ymmärtää
 11. Arkkitehtuurissa yhdistyy tieto, taito, ymmärrys ja kritiikki
 12. Arkkitehtuuria ei voi tehdä itselle
 13. Arkkitehtuuria ei voi tehdä yksin
 14. Arkkitehtuurissa ei ole aggressiota, uhoa, itseilmaisua, kuvaa, harhaa eikä petosta
 15. Arkkitehtuuri on yhtä aikaa käsitteellistä ja käytännöllistä (teoria ja käytäntö).

Rakennustaide on oheisen määritelmän mukaan ongelmallinen aihe arkkitehdeille, heidän koulutukselleen, arkkitehtiyhteisölle, rakennusalalle, rakennusten ympärillä pyöriville, hyvätahtoisille suojelijoille ja asumista harjoittaville ihmisille. Arkkitehdit osaavat ja pystyvät toteuttamaan ammattinsa perustavoitteista vain osan, ehkä noin puolet tektonista. Archijää täysin toteuttamatta, eli ihmiset eivät saa asuakseen ihmisarvonsa mukaista arkkitehdin pyhintä, ylintä, arkkitehtuuria.

Arkkitehtuuri on ihmistekoisena, elämään vaikuttavana systeemisenä kokonaisuutena monimutkaisinta mitä ihminen pystyy kokonaisuudessaan hallitsemaan. Tällöin kyse on käsitteistä αρχι (arkhi) ja τεκτων (tekton), arkkitehtuuri-sanan kreikankielisistä osista. Käsitteet Baukunst , byggnadskonst, byggekunst , rakennustaide, ehituskunst , perustuvat esimääriteltyihin käsitteisiin rakennus ja taide, joilla ei ole täyttä yhteyttä käsitteeseen arkkitehtuuri. Rakennus ja taide liittyvät arkkitehtuurin osaan tekton siten, että taito, taitotekoisuus, taide ja rakentaminen kuuluvat rakennustaiteeseen.  Arkhi, erottava tekijä arkkitehtuurin ja rakennustaiteen, ylimmän taidon ja rahvaan ajattelun ja pyrkimysten välillä, ei kuulu rakennustaiteeseen.

Taulukko arkkitehtuurin, rakennustaiteen, prosessirakentamisen ja väkivaltarakentamisen suhteesta (Juhani Risku, 2003):

____________.___________

Muutamia arkkitehtuurin käytännöllisiä pääsääntöjä:

 • arkkitehtuurissa ei ole mitään mitä tavallinen ihminen ei ymmärtäisi (kunhan saadaan heiltä kanava auki ja voidaan kertoa; asiakasta pitää kouluttaa, että hän voi tietää mitä hän tahtoo)
 • arkkitehtuuri on ihmisen asumisen DNA:n koodi
 • 99% arkkitehtuurista on yleispätevää eli absoluuttista
 • 25% arkkitehtuurista on löydetty, kehitelty ja konseptoitu
 • 0,1 % rakennetusta on arkkitehtuuria, muu on rakennustaidetta, prosessirakentamista ja väkivaltarakentamista.
Mainokset