Muotoilun matematiikka

Design Mathematics

One of the most fundamental abstractions in mathematics is function (formula, equation, scheme, model, format, pattern, paradigm, diagram, system, mechanism and even organism, machinery, doctrine, classification).

“Function is a constant law of variation.”

In other words, function is:

  • Unchangeable law of alteration
  • Invariable law of transformation
  • Static law of transition
  • Unvarying law of modulation
  • Fixed standard of the immutable
  • Funktio muutoksen muuttumaton laki (Finnish).

All phenomena, things and actions which have a human connection, relation and/or definition have the human being as a constant in the formula. All other factorisations in the formula are  subjected to the human and varying to human needs.

Generic formula

formula-of-phenomenon-generic-design-mathematics-Risku-architect

The generic function (above) describes with a stabile and permanent mechanism its dynamic output of different variables. If the function is slightly inaccurate, it needs imaginary factor i and a distortion factor to come nearer to exactitude. The factors imaginary-factor-i-design-mathematics-Risku-architect and distortion-factor-#-design-mathematics-Risku-architect can be seen as dynamic correction constants needed to particularize the output description of the formula.

formula-of-phenomenon-generic-description-design-mathematics-Risku-architect

The generic function can be explained verbally (above).

Formula of beauty

Like in the formula of beauty, the factors imaginary-factor-i-design-mathematics-Risku-architect and distortion-factor-#-design-mathematics-Risku-architect are extremely important to take into account contextual, uncertain and arguable factors. Notice that imaginary-factor-i-design-mathematics-Risku-architect describes approximately 5 % and distortion-factor-#-design-mathematics-Risku-architect 4 % of the generic essence of beauty. ~ 91% of beauty can be understood and even created by the artists, designers and architects. Sometimes the factors  imaginary-factor-i-design-mathematics-Risku-architect and distortion-factor-#-design-mathematics-Risku-architect are in a perfect order. Then we have artefacts of 100 % beauty (Ronchamp).

______________________._______________________

______________________._______________________

Tuolin muotoilun kaava (Formula of ChairDesign):

Tuolin muotoilu on muotoilijan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja pyrkimysten funktio suhteessa ymmärretyyn tuolin merkitykseen. Muotoilijan tahto ja taidot sekä hänen kontekstuaaliset varannot jaetaan työnaikaisella kitkalla. Nämä kerrotaan sijoitetulla tehokkuudella.

______________________._______________________

Tetra formula of elemental forces and context as movers, Case Steve Jobs:

Tetra-formula-of-elemental-forces-and-context-Instinct-will-necessity-freedom-Case-Steve-Jobs-Juhani-Risku-2012

 

Tetra (tetrahedron) is a base for fourdimensional space and phenomena. Tetra is the simplest structure combining direct connections in theory and praxis of four dimensions. Each dimension (example above: freedom, will, necessity, instintcs) are linked to each other directly, and the line between dimensions are dimension-sliders morphing dimensions continuously.

Tetra mathematics can be understood through the Steve Jobs example, where his dimensional forces are functioning with contextual sliders.

 ______________________._______________________

Evolutionary process: Primitive — traditional — modern — future

Every phenomenon has its evolution. Evolution has its steps. Steps follow each other through abstraction shift transformations. The transformation processes have an on-off nature. It follows the binary numeral system symbols 0 (zero) and 1 (one). The evolutionary transformation can also be described with quantum steps.

The digital (on-off, binary) evolutionary process has a primitive, traditional, modern and future phase, following each other. The chart below show four different evolution processes in human context.

12_Abstraction_shift-lift_Evolution-of_Cognac-Architecture-Humanity-Fashion_prim-trad-mod-fut_Juhani_Risku_Nokia_Ivalo_architect

Chart Evolution of phenomena. Four examples of phenomena becoming perfect. Drinking ends up to raise the glass, dwelling goes through architecture to sensual spaces.

Every phenomenon has its pattern to perfection

Perfection has four steps: Primitive, traditional, modern and futuristic, Prim-Trad-Mod-Fut. First you are thirsty, then you develop drinks, drinks cultivated to cognac. You end up to raise the glass for sanctification. This pattern is an unstoppable caterpillar in evolution of civilisation.

______________________._______________________

Muotoilun matematiikka

Kauneuden kaava (Formula of Beauty):

Kauneus on ainutkertaisuuden, i:n ja särön funktio täydellisyydestä universaalisuuteen, jossa  i on imaginaarisuutta, irrationaalisuutta, ihmeellisyyttä ja inhimillistä kosketusta. Särö on kontekstuaalista diffraktiota. Funktion kantaosa unique on parhaiten hallittua ja yleisesti opittavaa. Kauneus täydellistyy mitä pienemmäksi i:n ja särön osuus funktiossa saadaan. Taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin jalostumisessa i:n ja särön määrä ratkaisee laadun.

 ______________________._______________________

Muotoilukoulutuksen perusta

Kaavio 1. Muotoilukoulutus peruskoulusta lukion kautta yliopistoon ja työelämään. Kaavio kuvaa muotoilualan huipulle johtavaa pitkää ja perusteellista kouluttautumisreittiä, jolle valtaosa muotoilijoista antautuu. Parhaimmillaan jo kisällitasolla esiintyy “leonardolaisuutta”, suvereenia ideoinnin, visioinnin ja konseptoinnin kykyä, jotka yhdistyvät käytännön käsityötaitoihin ja tuotannon järjestelyihin.

Yllä olevan kaavion Muotoilukoulutuksen jakautuminen viesti on: ”saavuttaaksesi muotoilun alalla jotain merkittävää, sinun on opiskeltava kaikki se, mitä alalla on jo saavutettu, tiedettävä kaikki se, mitä muotoilualalla juuri nyt visioidaan, luonnostellaan ja konseptoidaan seuraaviksi viideksi vuodeksi, ja kyettävä luomaan kaikkeen tähän parempaa, ainutkertaisempaa ja halutumpaa muotoilua, tuotteita, palveluita, sisältöjä, kokonaisratkaisuja, koulutusta ja kritiikkiä”. Määritelmästä on helppoa ymmärtää, että globaalillakin tasolla vuosikymmen tuottaa vain muutamia huippumuotoilijoita.

Muotoilijan ammatillinen kehitys

Muotoilija (arkkitehti, taiteilija, muotoilija, keraamikko, käsityöläinen…) kehittyy ammattilaiseksi parhaiten järjestelmällisen koulutuksen ja mestariohjauksen parissa. Historia ei tunne hyviä muotoilijalta, jolta jompi kumpi tai molemmat puuttuvat. Sen sijaan huonoja muotoilijaoita voidaan luetella joukoittain, joilta koulutus ja/tai mestariohjaus puuttuu.  Muotoilijakoulutus ja mestariohjaus takaavat absoluuttisesti* huippumuotoilijan syntymisen. Sen vuoksi kaaviot 1 ja 2 täyttävät muotoilumatematiikan edellyttämän tarkkuuden. Niiden mukaan valmistuva muotoilijakisälli voi olla varma laadullisista tiedoistaan, taidoistaan ja ymmärryksestään (ks. lisää kohdasta Muotoilijan synty.)

Muotoilijaopiskelijat voivat tarkkailla omaa kehitystään alla olevan kaavion avulla:

Kaavio 2. Muotoilijan ammatillinen kehitys yliopistosta ammattiin. Jokainen muotoilija saapuu muotoilukulttuuriin pääasiassa muotoilukoulunsa asettamin vapauksin ja rajoituksin. Mitä paremmassa opetuksessa ja ohjauksessa, mitä vaativimpien taidollisten vaatimusten ja ankarimman kritiikin alaisuudessa hän saa työskennellä, sitä parempi muotoilija hänestä tulee. Kaaviossa vaikeimmin ymmärrettävää muotoilun ulkoisille henkilöille, ns. muotoilurahvaalle**, ovat pystyakselin vaiheet I-V, kirkastumiskohta (a), 5-10 v:n innovaatiojakso ja naisen parempi, mutta harvoin toteutunut muotouluun paremmin sopiva mielenmalli.

 ______________________._______________________

Tetra

Tetra (tetrahedron) on neliulotteisen avaruuden geneerinen malli.

Alla malli tetran neliulottisuuden soveltamisesta Steve Jobsin alkuvoimiin ja kontekstuaaliseen kyvykkyyteen.

Kaavio Vietit – tahto – pakko – vapaus, alkuvoimat ja konteksti  ihmisen liikuttajina, Juhani Risku 2012. Ihminen kuljettaa aina mukanaan kokonaista olemuksensa avaruutta, sitä kumulatiivista kokonaisuutta, johon tahdonilmaisut ja toiminta perustuvat. Oikeastaan enemmänkin kuin että tapaamme ihmisen, tapaammekin tahto-, vietti-, ongelma- ja valhekimpun, etenkin ammatillisissa konteksteissa.

Katso lisää linkistä Muotoilukoulutus ja muotoilujohtajuus.

 ______________________._______________________

* Muotoilijakoulutuksen ja mestariohjauksen absoluuttinen takuu perustuu siihen, että vastuullinen mestari kehottaa heikkoa, kyvytöntä ja kelvotonta oppipoikaa/tyttöä siirtymään jollekin muulle alalle. Kelvollisista mestari ohjaa itseään paremmat.

** muotoilurahvas, räyhäävä kansanjoukko, jolla on arkiajatteluun perustuva käsitys maailmasta. Rahvas kansanosa lausuu mielipitensä mistä tahansa, mm. faktoista, luonnonlaeista ja matemaattisista aksioomista, joissa mielipiteille ei ole edes sijaa. Rahvas on tyypillinen kontekstuaalinen eli tilanneriippuvainen ilmenemismuoto (vrt. kontekstuaalinen bimbo suom., engl.). Joku sinänsä fiksu henkilö, esim. lakimies tai nukutuslääkäri, muuttuu rahvaaksi, kun perustellaan petrooliöljy- tai multamaalin tärkeydestä yksiaineisen, puurakenteisen savusaunan ulkoseinän pintaan. Saunan yhteydessä lakimies ja lääkäri edustavat rahvaan maksiimia erityisesti silloin, kun saunominen on edennyt kaljaan tai jopa snapseihin saakka, ja rakennusfysiikan vastainen uho on saavuttamassa ammatillisen fasismin tuoman auktoriteetin irtioton. Kontekstuaalista roskajoukkoa, jos lähtee mestaroimaan muotoilua.

..

Mainokset