ICT ja Nokia

Nokia-analyysi  ja tarinoita ruotsiksi

Carl-Gustav Lindén, Nokia och Finland, Schildts & Söderströms 2015

Carl-Gustav Lindénin kirja Nokia och Finland, Nokia ja Suomi, on hyvää luettavaa jo ilmestyneiden Nokia-kirjojen joukossa. Lindén on harvinainen kirjoittaja Nokia-kirjojen sarjassa: hän on aktiivinen innovaatiojournalismin puolestapuhuja, kokenut kirjoittaja ja tieteellisesti pätevä asiantuntija. Lindénin väitöskirjaNational Champions in Combat – Nokia, Ericsson and the Sensemaking of Business News” (Kansalliset mestarit taistelussa), on sekä analyysi että katsaus Nokian ja Ericssonin kilpailuasetelmaan mobiiliverkkojen ja matkapuhelinten skandinaaviselta suuruuden ajalta.

Väitöskirjassaan Lindén vertailee (liike)talousjournalistien tapaa käsitellä Nokiaa ja Ericssonia Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimuksessa on haastateltu alan toimijoita, talousjournalisteja, yritysten viestintähenkilöitä ja analyytikkoja mm. siitä, miten he kokivat 2010-luvun suuret mullistukset matkaviestinnän nopeassa kasvussa. Erityistä mielenkiintoa herätti tietysti Nokian ja Ericssonin, eli Suomen ja Ruotsin, maaottelu, Finnkampen.

Näitä ammatillisia ja tieteellisiä taustoja vasten Carl-Gustav Lindénin kirja on erityisen mielenkiintoinen siksi, että kirjassa yhdistyy hänen tarkkanäköisyytensä, henkilöiden kautta saavutettu mielenkiinto ja draaman taju. Kun sivuilla vilahtelee useita nimiä, on niiden suhde henkilön toimiin ja tehtäviin avattu, ja kerrottu samalla myös henkilösuhdeverkon osuus tapahtumissa. Tämä on ollut mahdollista henkilöhaastattelujen myötä, mutta erityisesti Nokian liiketoiminnan tuntemuksen vuoksi.

 

 

 

 

Lopuksi

Carl-Gustav Lindénin kirja Nokia och Finland, Nokia ja Suomi, on oiva täydentäjä moniin Nokiasta kirjoitettuihin kirjoihin. Nokiaa ulkopuolelta ovat käsitelleet mm. Marco Mäkinen, Risto Rumpunen ja Merita Vilen, Dan Steinbock (2, 3, 4), Pekka Nykänen ja Merina Salminen. Puun ja kuoren välistä, eli yhtiön sisältä ulkopuolisin silmin katsauksia ovat luoneet mm. Martti Häikiö (2, 3), Jorma Ollila ja Harri Saukkomaa. Nokiaa sisäpuolelta ovat arvioineet mm. Anne-Liisa Palmu-Joronen, Ari Hakkarainen ja Juhani Risku (tämän blogin kirjoittaja, kirjan PDF).

Carl-Gustav Lindénille on varmasti kertynyt runsaasti materiaalia haastatteluista ja jatkoanalyyseistä. Olisikin hienoa, jos hän julkaisisi kirjan, jossa olisi katsauksia mm. Nokian sisäisen kulttuurin muutoksesta startupista korporaatioksi, innovaatioiden toteutusnopeudesta, henkilöiden välisistä suhteista matkapuhelintoiminnan alasajoon, ja Nokian voimahenkilöiden osuudesta heikkoon startegiaan ja johtamiseen. Lisäksi katsaus näiden pääpukarien nykytoimiin ja lausuntoihin tuhon jälkeisenä aikana olisi tarpeen.

Kirjaan olisi toivonut henkilöhakemistoa, sillä ihmisten osuus tapahtumiin on niin merkittävää. Samoin historiallisten kuvien liite kirjan puoliväliin olisi avartava.

Lindénin kirja on myös verraton väline perehtyä ruotsin kieleen, sillä teksti on suomalaisille aiheeltaan tuttua, ja tarinat etenevät dramaturgisesti kiehtovalla tavalla.

 

Juhani Risku, 9.12.2015 Trondheim

.

Mainokset